FISTFUL OF VENGEANCE (2022) กำปั้นคั่งแค้น - ดูหนังออนไลน์

banner

banner
FISTFUL OF VENGEANCE (2022) กำปั้นคั่งแค้น

FISTFUL OF VENGEANCE (2022) กำปั้นคั่งแค้น

ปฏิบัติการทวงแค้นล่าฆาตกรในกรุงเทพฯ ของไค มือสังหารพลังเหนือมนุษย์ กลายเป็นการต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกจากภัยแห่งอดีตกาลวู่ซิง”