END GAME (2018) เมื่อถึงเวลาปิดฉาก - ดูหนังออนไลน์

banner

banner
END GAME (2018) เมื่อถึงเวลาปิดฉาก

END GAME (2018) เมื่อถึงเวลาปิดฉาก

เมื่อความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ป่วยอาการหนักได้พบกับสุดยอดนักวิชาชีพทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อชีวิตและความตาย